Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil för att bland annat kunna omvandla tjockolja till bensin och diesel. Planerna har dock väckt hård kritik på grund av de ökade koldioxidutsläppen och överklagats av till exempel Naturskyddsföreningen.

Inför nästa domstolsprövning har Preem nu justerat sin tillståndsansökan.

Vi har fått en möjlighet till en mer detaljerad design och funnit att vi kan reducera kapaciteten med cirka 20 procent, säger Petter Holland, vd och koncernchef för Preem.
Vi får en mer kompakt och energieffektiv enhet, som också drar ner koldioxidutsläppen.

Ingen fördubbling

Enligt Preems ursprungliga ansökan om miljötillstånd kunde utsläppen av koldioxid komma att fördubblas av utbyggnaden, från 1,7 miljoner ton per år till 3,4 miljoner ton. Utsläppen enligt den nya prognosen landar på 2,7 miljoner ton per år, rapporterar Dagens Industri.

Preem lyfter samtidigt fram en rad åtgärder för att minska utsläppen, bland annat en anläggning som från 2025 ska kunna fånga in 500 000 ton koldioxid varje år.

Regeringen bestämmer

Delvis är det kritiken mot projektet som ligger bakom justeringarna, enligt Petter Holland.

Det är en kombination. Självklart tycker vi inte att det är roligt att öka vårt koldioxidutsläpp, utan vi försöker hela tiden effektivisera och släppa ut så lite som möjligt, säger han till TT.
Vi låter oss påverkas av opinionen, men det är också kostnadseffektivt att inte bygga en för stor anläggning.

Preems kompletterade tillståndsansökan, som presenterades på onsdagen, är en del av rättsprocessen kring bolagets planerade utbyggnad. Målet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen, men beslutet om Preem ska få tillstånd eller inte fattas senare av regeringen.