Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och Fri, arbetar ideellt för att stötta personer med ätstörningar och deras närstående.

– Runt 200 000 svenskar uppskattas lida av ätstörningar och mörkertalet är stort, säger Maja Engström.

Nu behöver föreningen fler som engagerar sig. I Östergötland handlar det om att bemanna Frisk och Fris öppna träffar, fungera som mentor och hjälpa till med föreningens förebyggande arbete.

Artikelbild

| Maja Engström har själv varit drabbad av ätstörningar. Hennes räddning kom när hon bytte vänskapskrets. – De var äldre, och vågade ifrågasätta mitt mående.

Vad är en ätstörning?

– Jag skulle säga att man har en ätstörning när man har ett extremt komplicerat förhållande till mat, kropp och ätande, säger Maja Engström.

Inom sjukvården pratar man om diagnoserna anorexi, bulimi, hetsätning och UNS (ätstörning utan närmre specifikation). Anorexi är – till de flestas förvåning – den ovanligaste diagnosen.

– Betydligt fler lider av bulimi och UNS, säger Maja Engström.

Vilka varningssignaler finns för närstående?

– När personens ätbeteende börjar förändras, och när personen inte verkar må bra på det stora hela. Kanske är hen lättirriterad och undvikande. En klassisk kommentar är "Jag är inte hungrig eftersom jag redan ätit", säger Maja Engström.

Maja har själv tidigare lidit av anorexi och UNS. Under sin egen sjukdomstid saknade hon människor som vågade prata med henne.

– Omgivningen behandlade mig som en porslinsdocka, nästan som om de var rädda för mig.

Hur ska man bemöta en person som lider av ätstörning?

– Man bör undvika att direkt börja prata om mat och kropp, utan istället fråga hur personen mår. Ett bra sätt är att utgå från sig själv: "Jag blir väldigt orolig när jag ser att du inte mår bra", säger Maja Engström.

Samtidigt påpekar hon att det är bättre att säga någonting, än ingenting alls.

Du som vill bli volontär i Frisk och Fri ska ha egen erfarenhet av ätstörningar, men behöver vara frisk och fri i minst två år.

– Även om man blivit frisk rent kliniskt och avslutat sin vård är man ofta inte automatiskt fri från ätstörningstankarna. Att bli fri från sina egna tankar kan ta ganska lång tid, säger Maja Engström.

Kravet för närstående till personer som lidit av ätstörning – och som vill engagera sig – får inte leva med någon som är sjuk just nu. Alla som vill bli volontärer får utbildning och handledning i sitt uppdrag.