Insändare Svar på ”Partierna kan inte bortse från SD”, 17/9.

Stefan Karlsson förstår inte hur de andra partierna kan utesluta SD från inflytande. Det är mycket enkelt. De fick bara 17,5 procent av rösterna och de resterande 82,5 procenten kan då strunta i Sverigedemokraterna, om de vill det.

Det är inte förrän SD får egen majoritet som de andra partierna inte kan utesluta dem från makt. Så fungerar en demokrati.

Det kan också vara så att de andra partierna vet att Sverige behöver en flyktinginvandring för att fylla på befolkningen. Enligt en artikel i Aftonbladet 2016 så behövs det att en kvinna föder i genomsnitt 2,1 barn för att ett utvecklat land ska behålla sin numerär. I Sverige föder en svensk kvinna, enligt samma artikel, i genomsnitt 1,88 barn.

Vi måste alltså fylla på med utrikes födda för att det ska finnas tillräckligt många unga i befolkningen när vi blir äldre. De som kommer hit från lågt utvecklade länder har en lång uppförsbacke när de inte kan andra språk än sitt eget eller har en attraktiv utbildning. Det kostar oss pengar medan de etablerar sig, och det tar ofta lång tid. Men deras barn har en möjlighet att få en bra utbildning och de behövs sedan för att vi ska vara en kunskapsnation med höga inkomster.

Alternativet blir att svenska kvinnor som första prioritet ska ha att vara hemma och föda barn istället för att skaffa sig en utbildning och yrke. Och det är kanske därför som SD vill försämra möjligheten till abort?

Det blir kulturkrockar när nya människor kommer till vårt land. Men alternativet, som de andra partierna kanske inte vill säga högt, det är att skruva tiden tillbaka till perioden där svenska kvinnor i första hand var mammor. Då tappar också Sverige en stor del av befolkningen som inte kan utbilda sig på universitetsnivå. Det kommer de inte ha tid med innan dörren stängs för ett studielån.

Niklas Larsson